Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja

Zaštita privatnosti podataka


Da bismo uspješno obradili Vašu narudžbinu potrebni su nam Vaše ime i prezime, adresa, e-mail i telefon. Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da Vam isporučimo željenu robu, kao i da Vas obavjestimo o trenutnom statusu narudžbine. U naše ime obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge.. Obavezujemo se da prikupljene podatke ne koristimo ni u koje druge svrhe, niti ih prosleđujemo trećim licima.

Saglasnost i promjena uslova


Korišćenje naših servisa podrazumjeva saglasnost korisnika sa navedenim uslovima korišćenja. Časovničar Bidžan se obavezuje da će se pridržavati svega navedenog, a sve promjene uslova postaju važeće tek nakon objavljivanja na ovoj strani i/ili slanja e-mail obavještenja svim registrovanim korisnicima.Da bismo uspješno obradili Vašu narudžbinu potrebni su nam Vaše ime i prezime, adresa, e-mail i telefon. Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da Vam isporučimo željenu robu, kao i da Vas obavjestimo o trenutnom statusu narudžbine. U naše ime obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge.. Obavezujemo se da prikupljene podatke ne koristimo ni u koje druge svrhe, niti ih prosleđujemo trećim licima.


Cijena proizvoda 


Ukupna cijena koju plaćate, jeste cijena koju vidite u konačnom obračunu. Konačna cijena se sastoji od prodajne vrijednosti sata (uključujući eventualne popuste) kao i dodatnih troškova u zavisnosti od načina dostave robe.


Garancija proizovda 


  • Garancijski list daje pravo na besplatne opravke sata u naznačenom roku, od dana nabavke, ukoliko mehanizam ne bi bio ispravan zbog fabričke greške pod uslovom, da je bilo rukovanje sa satom pravilno.
  • Lomovi dijelova na satu koji bi nastali po krivici korisnika, nisu pod garancijom; kvarovi nastali zbog nepravilnog habanja bit će uklonjeni uz naplatu prema cijenovniku.
  • Garancijsko pravo prekida se, kada bi opravku sata izvršilo neovlašteno lice.
  • Ako se fabrička greška ne može ukloniti za 20 dana u garancijskom roku, ili ako se greška uopšte ne može ukloniti davaoc garancije dužan je nadoknaditi kupcu nov proizvod.


Pitanja, žalbe i prijedlozi 


Ako imate bilo kakva pitanja, žalbe ili prijedloge u vezi naših proizvoda ili našeg rada, molimo vas da nas kontaktirate na mail: szrcasovnicarpv@hotmail.com